Serviceการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอที่ล่องลอยในกระแสเลือด

เป็นการตรวจวินิจฉัยที่สามารถใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้ โดยสามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยได้จากดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด

>> รายละเอียดการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยทั้งการตรวจแบบระบุยีน หรือการตรวจด้วยการใช้เทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมทั้งหมดที่พบได้บ่อย โดยสามารถทำการตรวจวินิจฉัยลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของยีนต่างๆ เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจพันธุกรมมของยีนทุกยีนที่มี

>> รายละเอียดการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม และ ตรวจกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

เป็นการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่ไม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดรุนแรงจากโครโมโซมผิดปกติก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการฝังตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์ทารกที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

>> รายละเอียดการตรวจหาการติดเชื้อด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ก่อโรค

เป็นการตรวจหาเชื้อโรค โดยค้นหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ แม้จะมีปริมาณเชื้อโรคอยู่เพียงน้อยนิดก็สามารถตรวจพบได้ ทำให้การตรวจรักษาสามารถทำได้แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

>> รายละเอียดการตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายเลือด และการตรวจพิสูจน์บุตร

เป็นการตรวจยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือด ตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อ-แม่-ลูก ในกรณีที่ต้องการผลตรวจยืนยันไปใช้ในทางกฎหมาย

>> รายละเอียดการตรวจหายีนแพ้ยาและการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงของการแพ้ยา เพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงตัวยาที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอาการแพ้

>> รายละเอียดการตรวจหาระดับฮอร์โมน และตรวจกรองความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

เป็นการตรวจหาความพร้อมของร่างกายสำหรับการตั้งครรภ์ ทั้งระดับฮอร์โมน และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่สามารถส่งผ่านจากมารดาไปสู่ทารกได้

>> รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นการตรวจวินิจฉัยยีนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆมากถึง 50 ยีน เพื่อหาความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งอันมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ซึ่งผลของการตรวจนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งของคุณได้อย่างตรงจุด

>> รายละเอียดการวินิจฉัยโรคพันธุกรรมก่อนคลอด และการตรวจวินิจฉัยโรคโครโมโซมแบบไม่ลุกล้ำHarmony Prenatal Test (HarmonyTM Prenatal Testing)

เป็นการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ เพื่อดูความสมบูรณ์ครบถ้วนของโครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาการขาดหายไปของโครโมโซมคู่ที่ 22 ชนิด 22q11.2 ได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังบริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยการตรวจน้ำคร่ำ การตรวจเนื้อรก และตรวจเลือดสายสะดือของทารกในครรภ์ สำหรับโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆ ทุกประเภท

>> รายละเอียดการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม รวมถึงการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอด

เป็นการคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนอันเนื่องมาจากผลของโรคพันธุกรรมเมตาลิก และคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสำหรับเด็กแรกคลอดได้ด้วย

>> รายละเอียดการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนการแต่งงานเน้นที่โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย และ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่สามีภรรยาต่อการมีบุตรที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการมีบุตรต่อไป

>> รายละเอียดการตรวจประเมินพันธุกรรมเพีอการวางแผนการออกกำลังกายและการปรับโภชนาการ

เป็นการตรวจและศึกษาลักษณะพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร การนำสารอาหารต่างๆไปใช้ ปริมาณสารอาหารต่างๆที่ควรได้รับ ความสามารถของการออกกำลังกาย ประเภทกิจกรรมที่ส่งผลดีและผลเสียต่อร่างกาย และความสามารถในการฟื้นฟูร่างกาย รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่จะช่วยส่งเสริมระบบฟื้นฟูร่างกายด้วย

>> รายละเอียดContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information