About Image


การตรวจหายีนแพ้ยาและการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงของการแพ้ยา เพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงตัวยาที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอาการแพ้

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information