About Image


การตรวจหาการติดเชื้อด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ก่อโรค

เป็นการตรวจหาเชื้อโรค โดยค้นหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ แม้จะมีปริมาณเชื้อโรคอยู่เพียงน้อยนิดก็สามารถตรวจพบได้ ทำให้การตรวจรักษาสามารถทำได้แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information