งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิโรคโลหิตจางแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัยจัดงานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 Precision Lab for Thalassemia ห้องปฏิบัติการแม่นยำ มุ่งนำวินิจฉัย ใส่ใจธาลัสซีเมีย ณ ทีค การ์เด้น สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยภายในงาน ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้ร่วมจัดบูธ นำเสนอบริการของทางบริษัท และ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานบริหาร ได้ขึ้นกล่าวอภิปรายในหัวข้อเรื่อง Recent advance in Hb typing from newborn screening to AI analysis โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30-20.30 น. บริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงาน Dinner Symposium ภายใต้หัวข้อ Next Generation Genotyping for Alpha and Beta Thalassemia: An Introduction of Thai-Thal GenoArray โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ และ Mr. Benjamin Tong International Marketing Manager บริษัท Hybribio จำกัด เป็นผู้บรรยายภายในงานContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information