การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เดินทางไปบรรยายในหัวข้อ Harmony Prenatal Test: Clear Answers to Question that Matter ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information