ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell

วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190: 2003 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information