ตัวแทนบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สำหรับบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

ATGenes has been designated as an official distributor of Centogene Co. Ltd., Germany for all DNA testings and genomic products

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information