บรรยายหัวข้อเรื่อง Stem Cell ที่ Addlife Anti-Aging Center

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงานบรรยาย focus group ให้แก่แพทย์และพยาบาล ที่ Addlife Anti-Aging Center โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ และ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Stem CellContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information