อบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2562 ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดอบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทสามารถเปิดดูไฟล์เอกสารที่มีความสำคัญในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การทำงานนั้นถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ที่จะทำให้บริษัทมีความเป็นมาตรฐานตามหลัก ISO (International Organization for Standardization)

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information