การอบรม Anti aging markers โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด.

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2562 ทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้จัดอบรม Anti aging markers กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทและทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ)

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information