ประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562

ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562 ทางผู้บริหารได้ชี้แจ้งให้พนักงานบริษัทได้ทราบถึงนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มกำลังคนในอนาคต ทางบริษัทได้วางแผนในเรื่องของงานบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเตรียมเปิดคลินิกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการชี้แจงเรื่องการเพิ่มสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับบริษัทเพื่อได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ท้ายที่สุดทางผู้บริหารได้ชี้แจงให้พนักงานเตรียมพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ Joint Commission International (JCI) เพื่อให้บริษัทยึดหลักตามมาตรฐานหลักสากล

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information