ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation)

บริษัทแอทยีนส์ มีความยินดีทีจะขอแจ้งข่าวดีรับปีใหม่ 2562 ให้กับคุณลูกค้าผู้ใช้บริการและสมาชิกครอบครัวแอทยีนส์ทุกท่านได้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการของบริษัทแอทยีนส์ จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นห้องปฏิบัติการลำดับที่ 159 ที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมาครับ เราจะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานงานบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการทุกท่านครับ เป้าหมายต่อไป JCI 2020

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information