About Image


ประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด นำโดย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะศรัทธาญาติโยม มิตรสหาย และ เพื่อนสหธรรมิก ทั้งที่อยู่ในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยวัดหนองดู่สามัคคีธรรมมีการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน มีอบรมธรรมะให้ในชุมชนเป็นประจำ ซึ่งการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่จะทำให้วัดมีปัจจัยในการพัฒนาวัดสืบต่อไปContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information