About Image


เปิดตัวโครงการ Sunday Clinic - High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้”

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Sunday Clinic : High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้” โดยได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความสำคัญของการการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม” ณ ห้อง Tea room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพContact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information