บรรยายหัวข้อ การตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Blog Image

ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ทางบริษัทแอท-ยีนส์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต มาเป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “การตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงโรคมะเร็ง และการตรวจยีนเพื่อประเมินความต้องการทางโภชนาการและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล” ให้กับคณะแพทย์และทีมงาน ณ Addlife: Anti-aging center อาคาร Q house ลุมพินี

วิทยากรบรรยายเรื่อง Hb Variants Interference in HbA1c measurement in 2017

Blog Image

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต CEO ของบริษัทแอทยีนส์ ได้รับเชิญเป็นวิยากรบรรยายเรื่อง Hb Variants Interference in HbA1c measurement in 2017 ในการประชุม Bio-Rad Diabetes Summit 2017 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ