Precision Health Expert Series #1 Dawn of Precision Medicine

Blog Image

เรื่องเล่าจาก CEO ของเราครับ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต Precision Health Expert Series #1 Dawn of Precision Medicine

\

THIS, TOO, SHALL PASS แล้ว”การณ์”ก็ผ่านไป

Blog Image

เรื่องเล่าและข้อคิดดีๆ จาก CEO ของเราครับ THIS, TOO, SHALL PASS แล้ว”การณ์”ก็ผ่านไป

การจัดอบรมพนักงานเรื่องการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

Blog Image

เพื่อเป็นการมุ่งหน้าสู่การรับรองคุณภาพในระดับสากลและให้เป็นไปตามมาตรฐาน JCI ในวันนี้ 25 เมษายน 2561 ทางบริษัทแอทยีนส์ ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เพื่อให้ความรู้แก่พนักง่านในเรื่องการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและหมดสติเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพประจำปี 2018

Blog Image

ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2018 ที่ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

บรรยายเชิงวิชาการให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร.พ.สมิติเวช สุขุมวิท

Blog Image

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงานบรรยายเชิงวิชาการให้แก่แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง Clinical Implementation of PGx for Personalized Precision Medicine และ ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต บรรยายในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Oncology

ผลการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ประจำปี 2560

Blog Image

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560